• Registre Electric Especialista (Alta Tensió / Baixa Tensió) (REIE) ..… 25/ 23439
  • Registre Calefacció i Climatització (REIMITE)….. 25/ 23439
  • Registre Instal.lador d’aigua (IA) ..… IA 815L
  • Registre Aparells a Pressió (REIA) ….. 25/23439
  • Registre Contraindendis (RECI) ….. 25/ 23439
  • Registre Empresa Petrolífera Categoría 2 (REIP-2).... 25/ 23439
  • Registre Empresa Instal.ladora de GAS (REIG) (EG-A) ….. 25/ 23439
  • Registre Empresa Instal.ladora en Telecomunicacions ….. 20.276
  • Agents TDT